Κατηγορίες προϊόντων

Taroto Spells
Taroto Spells

Όροι και Προϋποθέσεις Taroto Spells

Όροι Χρήσης

Α. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου tarotospells.com

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης Παροχής Υπηρεσιών .

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου tarotospells.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται, «όπως είναι» (as is) και το tarotospells.com αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο tarotospells.com με οποιονδήποτε τρόπο , την προβολή ή την περιήγηση της ιστοσελίδας , ή προσθέτοντας το δικό του περιεχόμενο στην ιστοσελίδα , ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου tarotospells.com συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του δικτυακού τόπου tarotospells.com το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tarotospells.com. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Το Ταρωτώ Μαντικές Τέχνες εφαρμόζει όλα τα πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα τόσο των πελατών στο κατάστημα όσο και στους επισκέπτες και χρήστες των ιστοτόπων που έχει στην ιδιοκτησία του.

Διάβασε αναλυτικά για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Π.Δ.Π.Χ. (dpa.gr) ΕΔΩ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου tarotospells.com καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του tarotospells.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο ιστότοπος tarotospells.com και το σύνολο του αρχικού περιεχομένου του αποτελούν αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του tarotospells.com και, ως εκ τούτου , προστατεύονται πλήρως από το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλο το περιεχόμενο του tarotospells.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αναπαραγωγής, επανεκπομπής, δημοσίευσης, μετάδοσης, τροποποίησης, απεικόνισης ή οποιασδήποτε εκμετάλλευσης του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

ΛΗΞΗ

Το tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό τόπο , χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, είτε αναρτάται από τους χρήστες δημόσια στον ιστότοπο tarotospells.com είτε μεταφέρεται ιδιωτικά μέσω των υπηρεσιών, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του tarotospells.com.

Ο ιστότοπος tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε είδους προσβλητικής ανάρτησης , ωστόσο ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι λόγω του όγκου των δεδομένων, το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να ελεγχθεί από το tarotospells.com. Ο ιστότοπος tarotospells.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για αυτό ή για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες του tarotospells.com. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου tarotospells.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του tarotospells.com και αποδέχεται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη του σχετικά με τα κάτωθι για:

  1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
  3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου tarotospells.com.
  5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
  6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου tarotospells.com, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του δικτυακού τόπου tarotospells.com.
  8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος tarotospells.com δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο δικτυακός τόπος tarotospells.com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του tarotospells.com που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του tarotospells.com που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το tarotospells.com. Στην περίπτωση που ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το tarotospells.com δε φέρει ευθύνη.

O δικτυακός τόπος tarotospells.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των επισκεπτών/χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

O δικτυακός τόπος tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψη του χρήστη στο site, την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, καθώς και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο. Κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο tarotospells.com μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Έτος γέννησης, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι χρήστες , ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα tarotospells.com ανώνυμα. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες γίνεται μόνον εφόσον αυτά υποβληθούν οικειοθελώς στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αποδεχόμενοι ωστόσο το ενδεχόμενο της μη περαιτέρω πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή ή τη χρήση υπηρεσιών του χρήστη στο δικτυακό τόπο tarotospells.com, δεν δύνανται να πωληθούν ή να δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη άδεια του χρήστη , εκτός αν απαιτείται από τον νόμο .

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο στα πλαίσια επίσκεψης ή και χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.tarotospells.com και  δεν θα διατηρούνται περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο ώστε να ολοκληρωθούν οι ως άνω υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα ισχύει από 11/2018

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό του ιστοτόπου tarotospells.com για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Ο ιστότοπος tarotospells.com:

• δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών του,

• διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,

• παρέχει προς τους πελάτες του ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους

• χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών του

• συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία

Ο ιστότοπος tarotospells.com συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση

Ο ιστότοπος tarotospells.com έχει δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Διαχείριση επεξεργασίας

Ο ιστότοπος tarotospells.com παρέχει στα υποκείμενα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν. Ο ιστότοπος tarotospells.com παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Ο ιστότοπος tarotospells.com χρησιμποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σύμφωνα με τις αξίες του. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ιστότοπος tarotospells.com δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με τον ιστότοπο tarotospells.com, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας

Ο ιστότοπος tarotospells.com έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες του είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα

Ο ιστότοπος tarotospells.com προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι του ιστοτόπου tarotospells.com.

Άσκηση δικαιωμάτων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο ιστότοπος tarotospells.com δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

“ΔΕΣΜΟΙ” (Links)

O δικτυακός τόπος tarotospells.com δύναται να περιέχει μια σειρά από συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και σε πόρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από αυτή .

O δικτυακός τόπος tarotospells.com δεν έχει κανέναν έλεγχο , και ως εκ τούτου δεν δύναται να αναλάβει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις γενικές πρακτικές άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών . Ο ιστότοπος tarotospells.com δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Ως εκ τούτου, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι για κάθε πρόβλημα που θα ανακύψει κατά την επίσκεψη ή τη χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, o ιστότοπος tarotospells.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος tarotospells.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το tarotospells.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το tarotospells.com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν κατά τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης )του ιστότοπου ή υπερσυνδέσμων που περιέχονται σε αυτό, για ζημίες που θα προκύψουν λόγω τυχόν ελαττωμάτων ή «ιών» ή άλλων τυχόν επιζήμιων συστατικών στο δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό ιστότοπο ή σε εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των χρηστών καθώς και για οποιεσδήποτε λοιπές ζημίες και έξοδα tarotospells.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός.

COOKIES

O δικτυακός τόπος tarotospells.com δύναται να χρησιμοποιήσει “cookies” για να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του tarotospells.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του tarotospells.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον διακομιστή του ( web browser) ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή ώστε να ειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του tarotospells.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies, αποδέχεται ότι δεν θα έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο tarotospells.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν  οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα του συνόλου του περιεχομένου του και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Διευκρινίζεται ρητά και οι χρήστες αναγνωρίζουν πριν κάνουν χρήση, ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του tarotospells.com είναι ψυχαγωγικού και όχι ενημερωτικού περιεχομένου, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και το tarotospells.com δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του tarotospells.com ή/και του περιεχομένου του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του site, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.O δικτυακός τόπος tarotospells.com δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου tarotospells.com , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Ο ιστότοπος tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων χρήσης της ιστοσελίδας .

Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων ή τυχόν αλλαγές που γίνουν σε αυτούς, διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από την περαιτέρω πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας tarotospells.com.

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι Όροι Πώλησης αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ του δικτυακού τόπου tarotospells.com και του χρήστη. Με την αποστολή παραγγελίας από το Χρήστη για αγορά προϊόντων από το tarotospells.com, ο Χρήστης εκφράζει την πρόθεσή του για αγορά των προϊόντων, η οποία θα γίνεται αποδεκτή από το tarotospells.com με την αποστολή σχετικού e-mail προς επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και παροχή πληροφοριών σχετικών με την παραγγελία.

Το tarotospells.com διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους από τον πελάτη και την παραλαβή της εξόφλησης από το tarotospells.com.

Η αποδοχή των Όρων Πώλησης συνεπάγεται την εφαρμογή αυτών στο σύνολό τους και σε κάθε καταχωρημένη παραγγελία στο δικτυακό τόπο tarotospells.com. Η αποστολή παραγγελίας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά την τυπική αποδοχή των νέων όρων πώλησης του tarotospells.com.

Ο ιστότοπος tarotospells.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους πώλησης ανά πάσα στιγμή, ως εκ τούτου οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν τους παρόντες όρους για τέτοιες αλλαγές σε περιστασιακή βάση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα προς πώληση, περιγράφονται και παρουσιάζονται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά με την επιλογή και την αγορά των προϊόντων και δεσμεύεται να είναι ενημερωμένος αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών πριν την αποστολή της παραγγελίας. Ο δικτυακός τόπος tarotospells.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με την παρουσίαση του προϊόντος. Επίσης δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής των προϊόντων που θα έχουν αγοραστεί από τον Χρήστη.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου προϊόντος ο Χρήστης θα ενημερώνεται από το δικτυακό τόπο tarotospells.com μέσω e-mail.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% εκτός κι αν επισημαίνεται άλλως. Σε ενδεχόμενη αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Χρήστης.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής, τα οποία βαραίνουν τον χρήση αποκλειστικά και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και το ύψος της παραγγελίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Πριν την πρώτη του παραγγελία, ο χρήστης θα χρειαστεί να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής με τις εξής πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ολοκληρωμένη διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου. Σε αυτό το σημείο, ο Χρήστης δημιουργεί τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, ο οποίος είναι προσωπικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ίδιο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κοινοποιείται ή να αποκαλύπτεται σε τρίτους.

Ο Χρήστης με την αποστολή παραγγελίας και τη δημιουργία λογαριασμού δεσμεύεται ότι είναι σε θέση να προβεί στην αγορά προϊόντων του ιστότοπου tarotospells.com. Περαιτέρω, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Κάθε πλαστοπροσωπία ή δήλωση ψευδούς ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού και σε ποινική δίωξη. Πολλαπλές καταχωρήσεις, χρήση του λογαριασμού από άλλα πρόσωπα ή άλλες δόλιες ενέργειες, μπορούν να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή για κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία γίνεται από το Χρήστη μέσω πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας απ’ ευθείας στο δικτυακό τόπο tarotospells.com, μέσω των εφαρμογών viva wallet, bitpay, bitcoin, μέσω των υπηρεσιών της western union και τέλος, μέσω του λογαριασμού που ο Χρήστης διατηρεί στην υπηρεσία της Paypal.

Ο ακόλουθος λογαριασμός είναι διαθέσιμος:

ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

IBAN: GR1201721060005106084488608

Η απόδειξη αγοράς αποστέλλεται μαζί με το προϊόν.

O δικτυακός τόπος tarotospells.com. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από Χρήστη που δεν έχει καταβάλει ολόκληρο ή μέρος της πληρωμής προηγούμενης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλες οι παραγγελίες εντός και εκτός Ελλάδας αποστέλλονται με την SPEEDEX A.E. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΤΑ COURIER, DPD, DHL και UPS. Κάθε παραγγελία επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής τα οποία υπολογίζονται με βάση τον τόπο παράδοσης και τον όγκο των αποστελλόμενων εμπορευμάτων και προστίθενται στην παραγγελία. Δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής οι παραγγελίες άνω των 300€ εντός Ελλάδος.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών). Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Αναμενόμενος χρόνος αποστολής είναι οι 48 ώρες από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας για περιοχές εντός του νομού Αττικής, και 3 – 5 εργάσιμες ημέρες για την υπόλοιπη Ελλάδα. Το tarotospells.com δεν θεωρείται υπεύθυνο σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού ή ανωτέρας βίας που θα καθυστερούσε την παραλαβή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τα προϊόντα που αγοράζονται από το δικτυακό τόπο tarotospells.com δεν μπορούν να επιστραφούν. Τα ενεργειακά προϊόντα του tarotospells.com παρασκευάζονται και ενεργοποιούνται ονομαστικά και ή όποια τους χρήση από άλλο άτομο δεν μπορεί να είναι δυνατή.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη παραγγελία σας, εφόσον επιθυμείτε, χωρίς επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από το κατάστημά μας. Στην περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί πριν την αποστολή των προϊόντων από το κατάστημά μας αλλά έχει ήδη λάβει χώρα η πληρωμή, τότε διατηρείτε τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλο προϊόν ή υπηρεσία ισόποσης αξίας.

Για τυχόν αποκλίσεις στην παραγγελία του ο Χρήστης παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα το δικτυακό τόπο tarotospells.com.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τη διαδικασία παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του tarotospells.com απευθυνθείτε στο info@tarotospells.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, ο επισκέπτης/Χρήστης παρέχω με την επίσκεψή μου στον ιστότοπο tarotospells.com τα Προσωπικά μου Δεδομένα και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία αυτών στα πλαίσια της ενημέρωσής μου αναφορικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες του ιστοτόπου και μόνο στα πλαίσια επίσκεψης ή και χρήσης των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.tarotospells.com.

Μενού